Εξοπλισμός Τεχνικού Ασφαλείας Hellecon
Εκτύπωση

Εξοπλισμός Τεχνικού Ασφαλείας

Η αδειοδότηση της ΕΞ.Υ.Π.Π. απαιτεί από το νόμο την κατοχή του απαραίτητου, για τις διενέργειες μετρήσεων, εξοπλισμού.

Η Hellecon Services διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για τον τεχνικό Ασφαλείας μέρος του οποίου είναι: