• 210-2532572
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εξοπλισμός Τεχνικού Ασφαλείας Hellecon

Εξοπλισμός Τεχνικού Ασφαλείας

Η αδειοδότηση της ΕΞ.Υ.Π.Π. απαιτεί από το νόμο την κατοχή του απαραίτητου, για τις διενέργειες μετρήσεων, εξοπλισμού.

Η Hellecon Services διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για τον τεχνικό Ασφαλείας μέρος του οποίου είναι:

 • Ψηφιακή αντλία δειγματοληψίας Gilian Gilair-5R.
 • Kit χαμηλής ροής για τις αντλίες.
 • Ροόμετρο 0-4 /λεπτό.
 • Θερμοανεμόμετρο - Φωτόμετρο – Ηχοδοσίμετρο.
 • Βαθμονομητής ΗχομέτρουQT-32.
 • Heat Stress Monitor.
 • Ζυγός ακριβείας 5ο δεκαδικό ψηφίο AEA160DG.
 • Κεφαλές δειγματοληψίας ολικής σκόνης.
 • Κεφαλές δειγματοληψίας αναπνεύσιμης σκόνης.
 • Σετ φίλτρων κυτταρίνης.
 • Κεφαλές δειγματοληψίας αερίων - Κεφαλές δειγματοληψίας με υγρό μέσο.
 • Σετ χειροκίνητης αντλίας και σωληνάρια ένδειξης συγκέντρωσης αερίων.
 • Ολοκληρωτικό ηχόμετρο τύπου Ι GA 113.
 • Ψηφιακό πολυμετρο Μεγκώμετρο - Γειωσόμετρο - Υγρασιοθερμομετρο.


Incident Investigation

Διερεύνηση Ατυχήματος

Ένα πρωταρχικό εργαλείο που κάθε οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί σε μια προσπάθεια να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τα αίτια των ατυχημάτων, είναι η διεξοδική και σωστά ολοκληρωμένη έρευνα του κάθε ατυχήματος.

Οι επαγγελματίες σύμβουλοι Tεχνικοί Ασφάλειας της Hellecon Services, διεξάγουν έρευνα ατυχημάτων ΜΕ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ με πρωταρχικό στόχο την κατανόηση του γιατί συνέβη το ατύχημα και ποιες ενέργειες μπορούν να ληφθούν για την αποφυγή της επανάληψης. Η ομάδα των Τεχνικών και Ιατρών συνεργάζεται με τους διευθυντές ασφαλείας της εκάστοτε εταιρίας και με τους Υπεύθυνους Διαχείρισης Ατυχημάτων της Hellecon Services.
Οι ερωτήσεις που πρέπει να υποβληθούν σε μια έρευνα ατυχήματος περιλαμβάνουν:

1. Τι συνέβη;
Η έρευνα θα πρέπει να περιγράφει τα γεγονότα που οδήγησαν στο ατύχημα:
ζημία στον εργαζόμενο, περιστατικό που προκάλεσε καθυστέρηση στην παραγωγή, κατεστραμμένο υλικό ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους αναγνωρισμένους για το ατύχημα.

2. Γιατί συνέβη το περιστατικό;
Η έρευνα πρέπει να λάβει όλα τα γεγονότα γύρω από το περιστατικό:
τι προκάλεσε το ατύχημα;
ποιος είχε εμπλακεί;
ήταν ο υπάλληλος εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει τις λειτουργίες που εμπλέκονται στο ατύχημα;
ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένος;
είχε στην διάθεση του Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) ;
ήταν οι κατάλληλες διαδικασίες λειτουργίας που καθορίστηκαν για το συγκεκριμένο έργο;
όπου μπορεί να υπάρχει λάθος διαδικασία ή παράλειψη αυτής ή παρόμοια κατάσταση, πώς μπορεί να διορθωθεί;

3. Τι πρέπει να γίνει;
Το άτομο που διεξάγει την έρευνα πρέπει να καθορίσει ποιες πτυχές της λειτουργίας ή των διαδικασιών απαιτούν πρόσθετη προσοχή. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο σκοπός είναι να εφαρμοστεί συγκεκριμένη ενέργεια που μπορεί να εξαλείψει την αιτία του ατυχήματος.

4. Ποια δράση έχει ληφθεί;
Πρέπει να σημειωθούν οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί για τη μείωση ή την εξάλειψη των εξεταζόμενων ατυχημάτων ή γεγονότων, καθώς και εκείνων που απομένουν προς αντιμετώπιση. Πρέπει επίσης να σημειωθούν τυχόν ενδιάμεσες ή προσωρινές προφυλάξεις. Πρέπει να εντοπιστούν τυχόν διορθωτικές ενέργειες που εκκρεμούν και λόγοι καθυστέρησης της εφαρμογής τους.
Οι διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να εντοπιστούν όχι μόνο με τον τρόπο με τον οποίο θα αποφευχθεί η επανάληψη του ατυχήματος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί η συνολική λειτουργία. Αυτό θα βοηθήσει στην απόδοση και την παραγωγικότητα της εταιρίας.
Εάν υπάρχει Τμήμα ποιότητας στην εταιρία, τα μέλη του τμήματος σε συνεργασία με τον Τεχνικό σύμβουλο Aσφαλείας της Hellecon θα πρέπει να επανεξετάσουν τις έρευνες όλων των ατυχημάτων, για να συνδράμουν στην υποβολή κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών για να αποφευχθεί μια παρόμοια επανάληψη. Η διεξοδική διερεύνηση όλων των ατυχημάτων θα βοηθήσει στον εντοπισμό των αιτιών και των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών. Οι πληροφορίες αυτές είναι κρίσιμες για την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων και των πιθανών ατυχημάτων.
Το Νομικό τμήμα της εταιρείας μας συνδράμει κάθε Διερεύνηση Ατυχημάτων με τις κατάλληλες συμβουλές προς τον εργοδότη.


texnikos asfaleias

Τεχνικός Ασφαλείας

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Ν.3850/2010.

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει:

 • Συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.
 • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.
 • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά την διεύθυνση της επιχείρησης.
 • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, μέτρα Βελτίωσης τους επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Διερευνεί τα εργατικά ατυχήματα, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Συντονίζει και εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας στην αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τους ενημερώνει και καθοδηγεί για να τους αποτρέψει από τους επαγγελματικούς κινδύνους που εγκυμονεί η εργασία τους η εργασία τους.
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
 • Τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Μετρήσεις Εργασιακού Περιβάλλοντος

Μετρήσεις Εργασιακού Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», άρθρο 37, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους παράγοντες που δημιουργούν τους κινδύνους στον εργασιακό χώρο και οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα την βλάβη της υγείας των εργαζομένων.

Ως «παράγοντας», βάσει του Ν. 3850/2010, άρθρο 36, ορίζεται κάθε φυσική, χημική και βιολογική αιτία που ενυπάρχει κατά την εργασία και μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των εργαζομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ίδιου νόμου, ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς, πριν αρχίσει η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Οι μετρήσεις παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την λήψη μέτρων πρόληψης ή και αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται και η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο παραγόντων).

Φυσικοί Παράγοντες

Η Hellecon Services διαθέτει τον απαιτούμενο φορητό εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων φυσικών παραγόντων και ακολουθεί μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας είναι διακριβωμένος για την καλή του λειτουργία.

Ειδικότερα προβαίνουμε στις κάτωθι μετρήσεις φυσικών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος:

 • Θόρυβος
 • Φωτισμός
 • Αερισμός
 • Δονήσεις
 • Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
 • Θερμικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία)
 • Ταχύτητα αέρα στις θέσεις εργασίας.

Χημικοί Παράγοντες

Η Hellecon Services διαθέτει τον απαιτούμενο φορητό εξοπλισμό για τη διενέργεια μετρήσεων χημικών παραγόντων και συγκεκριμένα αιωρούμενων σωματιδίων και αέριων ρύπων (π.χ. CO, CO2, O3, SO2, NOX). Η εταιρεία μας ακολουθεί μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, ενώ χρησιμοποιεί φορητό εξοπλισμό διακριβωμένο για την καλή του λειτουργία.

Για πιο εξειδικευμένες μετρήσεις συνεργαζόμαστε με εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17025.

Ειδικότερα προβαίνουμε στις κάτωθι μετρήσεις χημικών παραγόντων:

 • Αιωρούμενα σωματίδια
 • Αέριοι ρύποι Διαλύτες
 • Σκόνη βαρέων μετάλλων
 • VOCs
 • Ίνες αμιάντου

Βιολογικοί παράγοντες

Από επιδημιολογικές μελέτες προκύπτει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι εκτίθενται παγκοσμίως σε βιολογικούς παράγοντες. Επομένως, οι βιολογικοί παράγοντες φαίνεται ότι αποτελούν σημαντικό ζήτημα όχι μόνο για τη δημόσια υγεία αλλά και για την ιατρική της εργασίας. Μεταξύ των καταγραφόμενων δυσμενών επιπτώσεων που έχει στην υγεία η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες συγκαταλέγονται οι αλλεργικές αντιδράσεις, οι λοιμώξεις, οι τοξικές αντιδράσεις, αλλά και ορισμένα γενικότερα συμπτώματα. Καθοριστικά κριτήρια για την ύπαρξη καλών συνθηκών υγιεινής στους εργασιακούς χώρους και για την υγεία των εργαζομένων συνιστούν επομένως ο σωστός έλεγχος της έκθεσης των εργαζομένων και των κρίσιμων παραμέτρων που επηρεάζουν αποφασιστικά τη μόλυνση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η εταιρεία μας για τη διενέργεια βιολογικών παραγόντων, συνεργάζεται με εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17025.

Ειδικότερα προβαίνουμε στις κάτωθι μετρήσεις βιολογικών παραγόντων:

 • Βακτήρια
 • Ιοί
 • Μύκητες
 • Παράσιτα

Η Hellecon Services είναι εταιρία με 17+ χρόνια εμπειρίας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας σας είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους υπαλλήλους σας, εξοικονομώντας σας χρήματα και αποφεύγοντας τυχόν ποινές και πρόστιμα από τον ΣΕΠΕ.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ!Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας - ΕΞΥΠΠ

Εξοπλισμός Τεχνικού Ασφαλείας Hellecon

Εξοπλισμός Τεχνικού Ασφαλείας

Η αδειοδότηση της ΕΞ.Υ.Π.Π. απαιτεί από το νόμο την κατοχή του απαραίτητου, για τις διενέργειες μετρήσεων, εξοπλισμού. Η Hellecon Services διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για
Incident Investigation

Διερεύνηση Ατυχήματος

Ένα πρωταρχικό εργαλείο που κάθε οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί σε μια προσπάθεια να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τα αίτια των ατυχημάτων, είναι η διεξοδική
texnikos asfaleias

Τεχνικός Ασφαλείας

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον Ν.3850/2010. Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει: Συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των
© 2020 Hellecon Services. All Rights Reserved.