Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Εκτύπωση

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Η Hellecon Services αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), η οποία είναι υποχρεωτική για τις εξής περιπτώσεις:

  • Αγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ.
  • Νέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου άνω των πενήντα (50) τ.μ.
  • Νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. ή επαγγελματική στέγη.