Εκτύπωση

Πολιτική Ποιότητας

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Hellecon Servicesδιακρίνονται για την υψηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστος τους, γεγονός το οποίο οφείλεται, όχι μόνο στην τεχνογνωσία και την επαγγελματική συνείδηση των συνεργατών της, αλλά και στην άρτια οργάνωση οι οποίες δίνουν εξαιρετικό αποτέλεσμα σε κάθε έργο της εταιρείας.

Στόχος της Hellecon Services είναι η παροχή των ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Tα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταποκρίνονται τόσο στις προσδοκίες τους όσο και στις πλέον σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές.

Η πελατοκεντρική αντίληψη και φιλοσοφία της εταιρείας μας, επιτάσσει την τήρηση ενός διαρκούς ανοικτού διαύλου και έντιμης επικοινωνίας με τους πελάτες, που να εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μηνυμάτων, θετικών και αρνητικών για τις υπηρεσίες μας.

Δίνεται πάντα ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία εργάζονται. Επίσης θεωρούμε ευθύνη και υποχρέωση μας να εφαρμόζουμε τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος, όπου και όποτε είναι απαραίτητο.

Θεωρείται τέλος σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η εταιρεία μας φροντίζει πάντα να συμμορφώνεται πλήρως με την Εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει το συγκεκριμένο αντικείμενο.