Μελέτη Μέσων Ατομικής Προστασίας
Εκτύπωση

Μελέτη Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π)

Η Hellecon Services μελετά την επικινδυνότητα κάθε εταιρείας και συντάσσει μελέτη με την αναγκαιότητα, τον τύπο και την πιστοποίηση κάθε μέσου ώστε να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας των εργαζομένων με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που θα επιλεγούν.