Μελέτη Εργονομίας για χώρους Γραφείων και  Βιομηχανικούς Χώρους
Εκτύπωση

Μελέτη Εργονομίας για χώρους Γραφείων και Βιομηχανικούς Χώρους

Μελέτη Εργονομίας

Με την Μελέτη Εργονομίας μελετάμε και αναλύουμε την βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης , υγείας και ευεξίας μέσω της συμβολής του σχεδιασμού μεθόδων και περιβάλλοντος εργασίας / χώρων όπου οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τους εξοπλισμούς για την εργασία.
Βασική αρχή της μελέτης είναι να θέτει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ανθρώπου στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Η εργονομική μελέτη των θέσεων εργασίας μπορεί να αφορά μια γραμμή παραγωγής ή σύστημα γραφείων έως και μια απλή μορφή κάποιου μηχανήματος που θα χειριστεί ο εργαζόμενος.
Η Μελέτη Εργονομίας λαμβάνει υπόψιν την τεχνολογία , τις φυσικές παραμέτρους και τον σωματότυπο των ανθρώπων που χειρίζονται τον εκάστοτε εξοπλισμό.

Οι εξειδικευμένοι άνθρωποι μας εργάζονται πάνω στην ανθρώπινη επίδοση και στις τεχνολογικές εφαρμογές ώστε η κάθε θέση εργασίας - μηχάνημα να μπορεί να χειριστεί εύκολα και χωρίς κινδύνους για τον χρήστη.


Η Μελέτη εργονομίας περιλαμβάνει :

Α) Την Φυσική Εργονομία και ασχολείται με τα ανατομικά , ανθρωπομετρικά , φυσιολογικά και εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου σε σχέση με φυσική δραστηριότητα (στάση σώματος κατά την εργασία, χειρισμός και μεταφορά φορτίων, μεταφορά φορτίων ή συχνά επαναλαμβανόμενες κινήσεις). Οι παρεμβάσεις μας αφορούν αλλαγές στον χώρο ή και τα βοηθήματα που μειώνουν τον μυοσκελετικό φόρτο.

Β) Η Γνωστική Εργονομία που αφορά την εκτίμηση του νοητικού φόρτου και την ανάλυση λαθών.

Γ) Την Οργανωσιακή Εργονομία που αφορά την συμβολή στον σχεδιασμό ροών εργασίας , συνεργατικών πληροφοριακών συστημάτων.


Με την εφαρμογή της Μελέτης Εργονομίας οι εργαζόμενοι θα νιώθουν άνετα, δεν θα υπάρξουν παράπονα σχετικά με ενοχλήσεις (στη μέση, στα μάτια και αλλού) και η παραγωγικότητα των εργαζομένων θα είναι υψηλή.
Η μη σωστή εργονομία των θέσεων εργασίας μπορεί να προκληθεί από την κακή επιλογή επίπλων αλλά και άλλους παράγοντες εκτός του εξοπλισμού του γραφείου όπως ο φωτισμός , η θέση εργασίας και άλλοι παράγοντες.
Η μη σωστή εργονομία επίσης μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του εργαζόμενου, την διάθεση του και φυσικά την παραγωγικότητα του.

Eργονομικός Σχεδιασμός

Ο σωστός σχεδιασμός διαμορφώνει ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και οδηγεί στην αποδοχή και πλήρη χρήση του εξοπλισμού από τους εργαζομένους.
Με τον εργονομικό σχεδιασμό επιτυγχάνονται:

  • Η πρόληψη των ατυχημάτων και των αρνητικών σωματικών επιπτώσεων που η εργασία μπορεί έχει στην υγεία του εργαζόμενου.
  • Η μείωση του σωματικού (μυϊκή κόπωση), και ψυχικού (στρες) στον εργαζόμενο
  • Η αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία.

Χώροι γραφείων

Στο πλαίσιο του εργονομικού σχεδιασμού για χώρους γραφείων επιτελούνται:

  • Επιλογή των θέσεων Εργασίας με βάση το φώς , τον αερισμό , τον κλιματισμό των γραφείων
  • Σχεδιασμός ή επιλογή Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού Γραφείου με εργονομικά κριτήρια.
  • Σχεδιασμός ή επιλογή Εργαλείων και Βοηθημάτων Εργασίας.

Μελέτες Εργονομίας επίσης εκπονούνται για βιομηχανικούς χώρους, χώρους εστίασης, χώρους συνάθροισης κοινού.

, ,