• 210-2532572
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ)

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», άρθρο 43, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του μια εκτίμηση των υφισταμένων κατά τη εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Η Hellecon Services έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπόνηση Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου, μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός των πάσης φύσεως, μορφής, τύπου και αιτιολογίας κινδύνων που προκύπτουν κατά την παραγωγική / εργασιακή διαδικασία, η επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των μέσων ατομικής προστασίας και η αναγνώριση των μέτρων και ενεργειών που πρέπει να ληφθούν ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας της εργασίας βάσει των κείμενων διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία.
  • Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας.
  • Έλεγχος της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας.
  • Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον, ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται μέτρα πέραν των υπαρχόντων.
  • Καθορισμός διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
  • Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης αρμοδίων αρχών, εργαζομένων και Διοίκησης με ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν.
  • Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.
  • Ιεράρχηση σύμφωνα με την επικινδυνότητα σε νούμερα κινδύνου.

Μελέτες Ασφαλείας

Μελέτη Εργονομίας για χώρους Γραφείων και  Βιομηχανικούς Χώρους

Μελέτη Εργονομίας για χώρους Γραφείων και Βιομηχανικούς Χώρους

Μελέτη Εργονομίας Με την Μελέτη Εργονομίας μελετάμε και αναλύουμε την βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης , υγείας και ευεξίας μέσω της συμβολής του σχεδιασμού μεθόδων και
Μελέτη Σήμανσης Ασφαλείας Χώρων Εργασίας

Μελέτη Σήμανσης Ασφαλείας Χώρων Εργασίας

Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Η σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας παίζει
Atmosphere Explosive

Μελέτη Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας (ΑΤΕΧ)

Ως "εκρηκτική ατμόσφαιρα" νοείται μείγμα με αέρα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών υπό μορφή αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο μετά την ανάφλεξη,
Μελέτη Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Μελέτη Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Η Hellecon Services αξιοποιώντας προς όφελος των πελατών της τις επιστημονικές και εξειδικευμένες γνώσεις, την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των συνεργατών της (πρώην Αξιωματικών
Μελέτη Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Μελέτη Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ο έλεγχος και οι προτάσεις μας διεξάγονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές που διέπουν την ασφάλεια και τις υφιστάμενες οδηγίες – κατευθύνσεις των λοιπών οργανισμών
Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Ο έλεγχος και οι προτάσεις μας διεξάγονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές που διέπουν την ασφάλεια, τις υφιστάμενες οδηγίες – κατευθύνσεις του ENISA (Οργανισμός Ασφάλειας
© 2020 Hellecon Services. All Rights Reserved.