Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής
Εκτύπωση

Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Ο έλεγχος και οι προτάσεις μας διεξάγονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές που διέπουν την ασφάλεια, τις υφιστάμενες οδηγίες – κατευθύνσεις του ENISA (Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΕΕ), των λοιπών οργανισμών ασφαλείας (ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΚΕΜΕΑ, ΕΔ, ΕΥΠ κτλ) και των νέων ερευνών, μελετών και δημοσιεύσεων από την επιστημονική κοινότητα στον τομέα της ασφάλειας των Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής.

Αντικειμενικός σκοπός των μελετών ασφαλείας είναι να διερευνηθούν και καταγραφούν οι πιθανές ελλείψεις στα δίκτυα επικοινωνιών και πληροφορικής και να υποβληθούν προτάσεις για την αποκατάσταση αυτών, αποτρέποντας έτσι τις πιθανές απειλές από ηλεκτρονικές επιθέσεις.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι:

  • Οργάνωση και δημιουργία ομάδος Αντιμετώπισης Ασφαλείας (CCSIRT, Computer and Communication Security Incident Response Team), προκειμένου να προστατευτούν οι IT υποδομές του Ομίλου/Εταιρείας, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ENISA).
  • Ανάλυση πιθανών απειλών του δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ομίλου/Εταιρείας καθώς και υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των.
  • Μελέτες – έλεγχοι τρωτότητας των δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής.
  • Οργάνωση, συντήρηση και βελτιστοποίηση του δικτύου δεδομένων της εταιρείας με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση του.
  • Εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών για την καλύτερη οργάνωση και χρήση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, την κατάργηση περιττών τηλεφωνικών γραμμών, μειώνοντας έτσι τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.