• 210-2532572
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μελέτη Εργονομίας για χώρους Γραφείων και Βιομηχανικούς Χώρους

Μελέτη Εργονομίας για χώρους Γραφείων και Βιομηχανικούς Χώρους

Μελέτη Εργονομίας

Με την Μελέτη Εργονομίας μελετάμε και αναλύουμε την βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης , υγείας και ευεξίας μέσω της συμβολής του σχεδιασμού μεθόδων και περιβάλλοντος εργασίας / χώρων όπου οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τους εξοπλισμούς για την εργασία.
Βασική αρχή της μελέτης είναι να θέτει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ανθρώπου στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Η εργονομική μελέτη των θέσεων εργασίας μπορεί να αφορά μια γραμμή παραγωγής ή σύστημα γραφείων έως και μια απλή μορφή κάποιου μηχανήματος που θα χειριστεί ο εργαζόμενος.
Η Μελέτη Εργονομίας λαμβάνει υπόψιν την τεχνολογία , τις φυσικές παραμέτρους και τον σωματότυπο των ανθρώπων που χειρίζονται τον εκάστοτε εξοπλισμό.

Οι εξειδικευμένοι άνθρωποι μας εργάζονται πάνω στην ανθρώπινη επίδοση και στις τεχνολογικές εφαρμογές ώστε η κάθε θέση εργασίας - μηχάνημα να μπορεί να χειριστεί εύκολα και χωρίς κινδύνους για τον χρήστη.


Η Μελέτη εργονομίας περιλαμβάνει :

Α) Την Φυσική Εργονομία και ασχολείται με τα ανατομικά , ανθρωπομετρικά , φυσιολογικά και εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου σε σχέση με φυσική δραστηριότητα (στάση σώματος κατά την εργασία, χειρισμός και μεταφορά φορτίων, μεταφορά φορτίων ή συχνά επαναλαμβανόμενες κινήσεις). Οι παρεμβάσεις μας αφορούν αλλαγές στον χώρο ή και τα βοηθήματα που μειώνουν τον μυοσκελετικό φόρτο.

Β) Η Γνωστική Εργονομία που αφορά την εκτίμηση του νοητικού φόρτου και την ανάλυση λαθών.

Γ) Την Οργανωσιακή Εργονομία που αφορά την συμβολή στον σχεδιασμό ροών εργασίας , συνεργατικών πληροφοριακών συστημάτων.


Με την εφαρμογή της Μελέτης Εργονομίας οι εργαζόμενοι θα νιώθουν άνετα, δεν θα υπάρξουν παράπονα σχετικά με ενοχλήσεις (στη μέση, στα μάτια και αλλού) και η παραγωγικότητα των εργαζομένων θα είναι υψηλή.
Η μη σωστή εργονομία των θέσεων εργασίας μπορεί να προκληθεί από την κακή επιλογή επίπλων αλλά και άλλους παράγοντες εκτός του εξοπλισμού του γραφείου όπως ο φωτισμός , η θέση εργασίας και άλλοι παράγοντες.
Η μη σωστή εργονομία επίσης μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του εργαζόμενου, την διάθεση του και φυσικά την παραγωγικότητα του.

Eργονομικός Σχεδιασμός

Ο σωστός σχεδιασμός διαμορφώνει ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και οδηγεί στην αποδοχή και πλήρη χρήση του εξοπλισμού από τους εργαζομένους.
Με τον εργονομικό σχεδιασμό επιτυγχάνονται:

 • Η πρόληψη των ατυχημάτων και των αρνητικών σωματικών επιπτώσεων που η εργασία μπορεί έχει στην υγεία του εργαζόμενου.
 • Η μείωση του σωματικού (μυϊκή κόπωση), και ψυχικού (στρες) στον εργαζόμενο
 • Η αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία.

Χώροι γραφείων

Στο πλαίσιο του εργονομικού σχεδιασμού για χώρους γραφείων επιτελούνται:

 • Επιλογή των θέσεων Εργασίας με βάση το φώς , τον αερισμό , τον κλιματισμό των γραφείων
 • Σχεδιασμός ή επιλογή Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού Γραφείου με εργονομικά κριτήρια.
 • Σχεδιασμός ή επιλογή Εργαλείων και Βοηθημάτων Εργασίας.

Μελέτες Εργονομίας επίσης εκπονούνται για βιομηχανικούς χώρους, χώρους εστίασης, χώρους συνάθροισης κοινού.Μελέτη Σήμανσης Ασφαλείας Χώρων Εργασίας

Μελέτη Σήμανσης Ασφαλείας Χώρων Εργασίας

Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Η σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας παίζει σπουδαίο ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς προσελκύει την προσοχή των εργαζομένων, προειδοποιώντας τους για τους υφιστάμενους κινδύνους ή υπενθυμίζοντάς τους, συγκεκριμένες οδηγίες (ΠΔ 105/95).

Με την κατάλληλη σήμανση ασφάλειας μπορούν να μειωθούν δραστικά τα εργατικά ατυχήματα, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και της ομαλής λειτουργίας και παραγωγικότητας της επιχείρησης. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας δε μπορεί με κανένα τρόπο να υποκαταστήσει ή να περιορίσει τη λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων από την πλευρά του εργοδότη.

Η Hellecon Services, διαθέτοντας εξειδικευμένη γνώση στην αναγνώριση και πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων για κάθε είδους επιχείρηση, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης σήμανσης ασφάλειας χώρων εργασίας, με στόχο τον προσδιορισμό τοποθέτησης της κατάλληλης σήμανσης σχετικά με ασφάλεια και υγεία της εργασίας, ανάλογα με το είδος, τη δραστηριότητα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.


Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Μ.Ε.Ε.Κ)

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», άρθρο 43, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του μια εκτίμηση των υφισταμένων κατά τη εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Η Hellecon Services έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπόνηση Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου, μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός των πάσης φύσεως, μορφής, τύπου και αιτιολογίας κινδύνων που προκύπτουν κατά την παραγωγική / εργασιακή διαδικασία, η επιλογή των εξοπλισμών εργασίας, των μέσων ατομικής προστασίας και η αναγνώριση των μέτρων και ενεργειών που πρέπει να ληφθούν ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας της εργασίας βάσει των κείμενων διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Εντοπισμός των πηγών κινδύνου που δημιουργούνται κατά την εργασία.
 • Αξιολόγηση των κινδύνων με στόχο την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή: εξοπλισμού εργασίας, χρησιμοποιούμενων μέσων, της διαμόρφωσης του χώρου εργασίας και της οργάνωσης της εργασίας.
 • Έλεγχος της επάρκειας των εφαρμοζόμενων μέσων και τρόπων προστασίας.
 • Ιεράρχηση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν, εφόσον, ύστερα από την εκτίμηση, διαπιστωθεί ότι απαιτούνται μέτρα πέραν των υπαρχόντων.
 • Καθορισμός διαδικασίας διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Καθορισμός διαδικασίας ενημέρωσης αρμοδίων αρχών, εργαζομένων και Διοίκησης με ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν.
 • Προσαρμογή των παραγωγικών διαδικασιών και μεθοδολογίας εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.
 • Ιεράρχηση σύμφωνα με την επικινδυνότητα σε νούμερα κινδύνου.

Μελέτη Μέσων Ατομικής Προστασίας

Μελέτη Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π)

Η Hellecon Services μελετά την επικινδυνότητα κάθε εταιρείας και συντάσσει μελέτη με την αναγκαιότητα, τον τύπο και την πιστοποίηση κάθε μέσου ώστε να δημιουργηθεί ένα προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας των εργαζομένων με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που θα επιλεγούν.


Atmosphere Explosive

Μελέτη Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας (ΑΤΕΧ)

Ως "εκρηκτική ατμόσφαιρα" νοείται μείγμα με αέρα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών υπό μορφή αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο μετά την ανάφλεξη, η καύση μεταδίδεται στο σύνολο του μη καιόμενου μείγματος.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 και την ευρωπαϊκή οδηγία κατά ATEX, κάθε οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται στη χρήση, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (εύφλεκτα υγρά και αέρια, καύσιμες σκόνες), υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους έκρηξης.

Η Hellecon Services έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε Μελέτες Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας από άρτια κατηρτισμένο και ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο αυτό.


Η Hellecon Services είναι εταιρία με 17+ χρόνια εμπειρίας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας σας είναι ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους υπαλλήλους σας, εξοικονομώντας σας χρήματα και αποφεύγοντας τυχόν ποινές και πρόστιμα από τον ΣΕΠΕ.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ!Μελέτες Ασφαλείας

Μελέτη Εργονομίας για χώρους Γραφείων και Βιομηχανικούς Χώρους

Μελέτη Εργονομίας για χώρους Γραφείων και Βιομηχανικούς Χώρους

Μελέτη Εργονομίας Με την Μελέτη Εργονομίας μελετάμε και αναλύουμε την βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης , υγείας και ευεξίας μέσω της συμβολής του σχεδιασμού μεθόδων και
Μελέτη Σήμανσης Ασφαλείας Χώρων Εργασίας

Μελέτη Σήμανσης Ασφαλείας Χώρων Εργασίας

Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή συμπεριφορά των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Η σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας παίζει
Atmosphere Explosive

Μελέτη Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας (ΑΤΕΧ)

Ως "εκρηκτική ατμόσφαιρα" νοείται μείγμα με αέρα σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών υπό μορφή αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο μετά την ανάφλεξη,
Μελέτη Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Μελέτη Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Η Hellecon Services αξιοποιώντας προς όφελος των πελατών της τις επιστημονικές και εξειδικευμένες γνώσεις, την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των συνεργατών της (πρώην Αξιωματικών
Μελέτη Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Μελέτη Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ο έλεγχος και οι προτάσεις μας διεξάγονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές που διέπουν την ασφάλεια και τις υφιστάμενες οδηγίες – κατευθύνσεις των λοιπών οργανισμών
Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Δικτύων Επικοινωνιών και Πληροφορικής

Ο έλεγχος και οι προτάσεις μας διεξάγονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές που διέπουν την ασφάλεια, τις υφιστάμενες οδηγίες – κατευθύνσεις του ENISA (Οργανισμός Ασφάλειας
© 2020 Hellecon Services. All Rights Reserved.