Διαχείριση Κρίσεων
Εκτύπωση

Διαχείριση Κρίσεων

Σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα παραμονεύει πάντοτε ο κίνδυνος κάποια πράγματα να μην εξελιχθούν ευνοϊκά.

Στόχος μας κατά την Διαχείριση Κρίσεων είναι η εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας που περιλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο κατά την σημαντική περίοδο ακριβώς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μία καταστροφή ώστε να επιβιώσει η εταιρεία έπειτα από μία ενδεχόμενη κρίση με την φήμη της άσπιλη και όλα τα στοιχεία της εταιρείας ανέπαφα.

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας, παρέχονται από έμπειρο και κατηρτισμένα επιστημονικά προσωπικό.

Ανάλογα με το αντικείμενο της κρίσης που προκύπτει, οργανώνεται και συγκροτείται η αντίστοιχη ομάδα που θα την διαχειριστεί.

Η κρίση είναι ένα σημαντικό και απρόβλεπτο γεγονός, που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε οργανισμό μικρό ή μεγάλο, δημόσιο ή ιδιωτικό, χωρίς προειδοποίηση. Η αντιμετώπισή της είναι καθοριστική για την επιβίωση του οργανισμού ή την εταιρείας.

Μερικοί από τους συνηθισμένους κινδύνους οι οποίοι μπορούν να μετεξελιχθούν σε σημαντική κρίση κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης μίας εταιρείας είναι:

  • ναυτιλιακό ατύχημα.
  • εμφάνιση ιών στα κομπιούτερ – hacking.
  • φυσικά φαινόμενα.
  • εμφάνιση ελαττωματικών παρτίδων προϊόντων.
  • διαρροές επικίνδυνων υλικών.
  • Εκβιασμοί.
  • βιομηχανική
  • κατασκοπεία.
  • δυσφήμηση κλπ.