Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
Εκτύπωση

Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

Τα στελέχη της Hellecon Services με την απαραίτητη εμπειρία, εξειδίκευση και γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, ανταποκρίνονται στις ανάγκες σχεδιασμού διαχείρισης και εξυπηρέτησης ασφάλισης ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Ενδεικτικά τα ασφαλιστικά προγράμματά μας καλύπτουν:

Η φιλοσοφία της Hellecon Services απέναντι στους πελάτες μας είναι η:

Η δέσμευσή μας: